Scoala Alecu Russo Iasi

O activitate de succes Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!

O activitate de succes Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!

Numele și adresa unității de învățământ aplicante: Școala Alecu Russo, Iași, GPN 10 și GPN 12.
Nivelul/nivelurile de învățământ: preșcolar, primar și gimnazial
Numărul elevilor din școală: 480
Numărul cadrelor didactice din școală: 25
Coordonatorul activității (nume și prenume, funcție, date de contact): prof. Ofelia Ionescu, director, tel. 0232222612
1. Titlul activității: Covorașul personajelor îndrăgite
2. Domeniul în care se încadrează: cultural
3. Scopul activității: promovarea interesului pentru lectură, dezvoltarea gustului artistic, cunoașterea operelor literare importante din literatura română și universală dedicate copiilor;
4. Obiectivele educaționale:
• Să citească o operă literară destinată vârstei;
• Să deseneze personajul îndrăgit;
• Să argumenteze în fața colegilor alegerea făcută;
• Să confecționeze un covoraș alături de ceilalți colegi din clasă și din școală.
5. Elevi participanți:
număr total de participanți: 480
procent de participanți din numărul total de elevi din grupul țintă: 100%
6. Durata și locul desfășurării activității: patru ore, sălile de clasă și holul unității noastre de învățământ; GPN 10 și GPN 12.
7. Descrierea activității. Descrieți pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri, menționând elementele de succes ale acesteia
Luni, 6 aprilie 2015, în fiecare clasă din școala noastră elevii au desenat personajul îndrăgit dintr-o operă pe care au citit-o recent. Tehnicile de lucru au fost diverse: colorare, pictură, colaj. Apoi fiecare a prezentat în fața clasei personajul ales, timp de 8-10 minute, justificând alegerea făcută: ce l-a impresionat, ce a învățat de la personajul respectiv, de ce ar vrea sau nu să se identifice cu el. După aceea fiecare clasă a alcătuit un covoraș al personajelor alese și apoi s-a format un covor mare de personaje, al școlii, care a atins lungimea de 130 de metri. Acțiunea a avut un caracter interdisciplinar pentru că a presupus îmbinarea literaturii cu desenul.
8. Descrieți rezultatele obținute în urma activității:
În urma activității, copiii au aflat foarte multe aspecte interesante despre eroii operelor literare, și-au dovedit abilitățile artistice în a-i portretiza, au comunicat despre preferințele lor literare și au atins un record: acela de a realiza un covor uriaș cu desenele lor (130 m.)
9. Activitatea a reprezentat un real succes și copiii și-au manifestat dorința de a-și depăși recordul. Atât cadrele didactice, cât și părinții elevilor au remarcat entuziasmul cu care elevii s-au implicat în derularea activității.
10. Considerăm că această acțiune a fost cea mai interesantă deoarece a antrenat un număr foarte mare de elevi și cadre didactice. Copiii au fost astfel mobilizați să se apropie de lumea cărții, să citească, să spună ce au receptat, să-și manifeste liber, expresiv opiniile și să dovedească talent artistic în creionarea eroilor îndrăgiți. Spiritul competițional a fost mare, fiecare clasă încercând sa realizeze cel mai frumos și mai lung covoraș. Covorul mare, care a fost expus și pe holul școlii, i-a încântat în mod deosebit. Pentru cadrele didactice a fost o manieră inedită de a discuta despre operele literare și de a-i îndemna pe elevi să citească. Părinții copiilor prezenți la activitate sau cei care au putut vedea produsul realizat mai târziu s-au arătat deosebit de impresionați. Am remarcat creșterea motivației elevilor pentru o astfel de abordare interdisciplinară inedită și dorințe de e se exprima liber. Proiectul poate fi reluat și în anii următori deoarece există dorința depășirii unui record ca cel stabilit: un covoraș de 130m. Am antrenat în această activitate și preșcolarii de la Grădinițele 10 și 12, arondate școlii noastre.
B. Atașați ”dovezi” ale activității (fotografii, filme, documente etc.): am atașat, pe suportul CD, dovezi mai mult decât grăitoare, ale succesului activității: numeroase fotografii din timpul derulării activității și filmulețe de la prezentările elevilor.
Site-ul școlii de pe care au fost încărcate materialele: www.arusso.ro

No Comments

Leave a comment