Scoala Alecu Russo Iasi

Despre noi

ARGUMENT

 

MOTTO:

“Educaţia este îmblânzirea unei flăcări, nu umplerea unui vas.” Socrate

Reforma şi modernizarea sistemului educaţional, la toate nivelurile: capacitatea instituţională, ofertă educaţională, structură şi factori de decizie îşi definesc cadrul instituţional prin crearea în fiecare unitate de învăţământ a unei abordări complexe, menite să modernizeze procesul educaţional prin intermediul Managementului instituţional şi a comisiei de Asigurare a Calităţii.

Şcoala Gimnazială “Alecu Russo” este o instituţie din învăţământul preuniversitar, modernă în ceea ce priveşte viziunea managerială, dar fără să rupă legătura cu tradiţia inaugurată încă de la înfiinţare în anul 1986, şcoala noastră devine Şcoala Europeană în 2009. Această recunoaştere a valorii se datorează muncii de zi cu zi a fiecărui cadru didactic.

Procesul de predare-învăţare-evaluare s-a desfăşurat respectând principiile fundamentale şi normele de conduită promovate de legislaţia în vigoare: competenţă profesională, obiectivitate, responsabilitate, crearea unei atmosfere de lucru ce încurejează comunicarea loială şi dialogul eficient între profesori, elevi şi părinţi.

În anul şcolar 2015 – 2016, capacitatea Şcolii Gimnaziale “Alecu Russo” s-a aflat sub semnul schimbării şi dezvoltării: printr-un management instituţional şi administrativ modern, competitivitate, adaptabilitate la nou, la schimbare, formare şi dezvoltare continuă a cadrelor didactice concretizată în rezultate foarte bune în plan profesional sau la olimpiade şi concursuri şcolare.

Baza materială modernizată an de an, a oferit tuturor, cadre didactice sau elevi, condiţii pentru eficientizarea procesului didactic, educaţional.

Atragerea de fonduri şi o bună gestionare a acestora şi-a făcut simţită prezenţă ori de câte ori a fost nevoie să fie depăşite sincopele apărute.

Misiunea noastră a fost: să oferim elevilor o pregătire solidă, de calitate, care să le permită să devină cetăţeni democratici şi europeni; să dezvoltăm în parteneriat cu comunitatea, un mediu în care fiecare să beneficieze de şansa dezvoltării sale la cel mai bun nivel posibil, ca persoană şi personalitate. Dorim ca şcoala să devină un centru comunitar bazat pe dorinţă pozitivă, muncă în echipă şi respect reciproc.

Parteneri educaţionali ai şcolii: elevi, părinţi, comunitate, instituţii publice, ONG-uri, au beneficiat prin implicare şi competenţele profesionale ale cadrelor didactice, personalului didactic-auxiliar şi administrativ, de certitudini: educaţie, decenţă, siguranţă, deschidere spre nou.

Oferta educaţională a fost atractivă, proiectarea şi planificarea procesului de învăţământ, activităţile şcolare şi extraşcolare, climatul motivaţional, sistemul de recompense şi încurajarea respectului de sine au asigurat şcolii o populaţie şcolară cu medii de admitere mari, puternic motivate spre obţinerea performanţei. Aici, elevii şi profesoriii îşi găsesc vocaţia şi se pregătesc pentru provocările lumii de mâine.

 

 

 • În anul şcolar 2015-2016, personalul Şcolii Gimnaziale “Alecu Russo” Iaşi este constituit astfel:

 

Personal

didactic

Personal didactic auxiliar Personal

nedidactic

Posturi

didactice

Total posturi

pe unitate

 

38

 

4

 

10

 

32.88

 

46.88

 

 • Încadrarea cu personal didactic pentru anul şcolar 2015-2016:

 

– Număr norme acoperite cu personal didactic titular: 31 cadre didactice – 82%

– Ponderea personalului didactic care şi-a menţinut continuitatea: 79% –  30 cadre didactice

– Nr. cadre didactice calificate: 38 – 100%

 

Personal didactic Din care Titular cu norma de bază în unitate Titular cu norma de bază în alte unităţi Suplinitori cu norma de bază în unitate Suplinitori cu norma de bază în alte unităţi
 

38

 

 

 

25

 

5

 

5

 

3

 

 

– Statistica personalului de predare cu grade didactice: 36 cadre didactice – procentaj: 94.74%

 

Grad didactic Nr. cadre didactice procentaj
Doctorat 2 5.26%
masterat 31 81.58%
I 28 73.68%
II 5 13.16%
Definitivat 3 7.89%
debutant 2 5.26%

 

 

 

 • există cadre didactice cu atribuţii la nivel de judeţean/naţional

– Cadre didactice – mentor – 3 7.89%: prof. Grigoraş T., prof. Ionescu O., prof. Popa C.,

– Cadre didactice metodist – 5 – 13.16%: prof. înv. primar Dima E., prof. Grigoraş T., prof. Ciobotariu E., prof. Popa C., prof. Ionescu O.,

– Cadre didactice responsabil de cerc – 2 – 5.26%: prof. Grigoraş T. – istorie, prof. Ciobotariu E. – religie

– membri ai consiliilor consultative ale inspectorilor de specialitate: – 4 – 10.53% – prof. înv. primar Dima E., prof. Grigoraş T., prof. Ciobotariu E., prof. Popa C.;

– formatori – 2 – 5.26% – prof. Ionescu Ofelia, prof. înv. primar Ciubotaru Maria

 

 

 

Populaţia şcolară

 

-Numărul total de elevi înscrişi la începutul anului şcolar – 616, numărul de elevi rămaşi la finalul anului școlar – 604 (media nr. de elevi pe clasă 616/26 – 24 elevi/clasă)

 

Analiza demografică a populaţiei şcolare

 

 

clasa 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Grupa mică 19 54 20 20
Grupa mijlocie 50 20 68 20
Grupa mare 51 48 21 53
P 40 80 66 83
I 77 37 78 63
II 64 75 42 79
III 34 62 76 42
IV 57 40 64 74
V 47 36 39 61
VI 42 40 35 41
VII 39 42 41 35
VIII 28 36 39 45
TOTAL ELEVI 548 570 589 616

 

 

-Populaţia şcolară a cunoscut o creştere între 2012-2013, 2013-2014 şi 2014-2015, 2015-2016 tendinţa de creştere fiind prognozată şi pentru următorii ani şcolari.

 

– Număr elevi promovaţi cu medii/calificative:

 

Medie/

calificativ

Nr. elevi procentaj Diferențe
2013/

2014

2014/

2015

2015/

2016

2013/

2014

2014/

2015

2015/

2016

5-5.99/S 22 20 9 3.77% 3.44% 2.19% -11(-1.25%)
6-6.99/S 29 32 33 4.97% 5.48% 8.03% +1(+2.55%)
7-7.99/B 54 66 72 9.25% 11.36% 17.52% +6(+6.16%)
8-8.99/B 108 104 112 18.49% 17.90% 27.25% +8(+9.35%)
9-10./FB 123 161 185 21.06% 27.71% 45.01% +24(+17.30%)
total 336 383 411       +28
Procentaj de promovabilitate 91.30% 94.34% 94.48% +0.14%

 

 

 

REZULTATE ŞCOLARE – PROMOVABILITATE EVALUAREA NAŢIONALĂ

 

Rezultatele la Evaluarea Naţională:

 

An școlar Procent

promovabilitate

pe școală

Procent

promovabilitate

pe județ

Procent

promovabilitate

național

2012/2013 88.46% 62.12% 66.10%
2013/2014 85.71% 73.29% 72.65%
2014/2015 95% 86% 79.30%
2015/2016 88.89% 80.84% 75.10%

 

 

REZULTATE EVALUARE NAŢIONALĂ – 2016

 

Nr. note

de

2013/2014 2014/2015 2015/2016 Diferențe
Lb. rom Mat. Lb. rom Mat. Lb. rom Mat. Lb. rom Mat.
10 0 1 1 2 0 1 -1 -1
9 2 1 7 4 5 0 -2 -5
8 8 7 4 0 12 5 +8 +5
total 10 9 12 6 17 6 +5 0

 

 ADMITERE

  

-nr. total absolvenți – 39 elevi

– la evaluarea naţională au participat – 27 de elevi – 69.23%

– nr. elevi admişi la licee şi colegii vocaţionale – 1 – 3.70%

– nr. elevi admişi la licee şi colegii teoretice – 16 – 59.26%

– nr. elevi admişi la licee şi colegii tehnologice – 10 – 37.04%

-nr. elevi admişi la şcoli profesionale – 12 – 30.77%

 

 

BAZA MATERIALĂ – PREMISA ESENŢIALĂ ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ

A ELEVILOR ŞI ACTIVITATEA DIDACTICĂ

 

 1. SPAŢII ŞCOLARE

 

Nr.

Crt.

Tipul de spaţiu Nr.

spaţii

suprafaţa dotări Lucrări de consolidare şi igienizare observaţii
1 Săli de clasă 21 1071 mp Mobilier, tablă magnetică, dulapuri, panouri de afişaj, trusă medicală Înlocuire tâmplărie – geamuri, reparaţii, văruit, igienizare, spălare perdele, covoare, înlocuire neoane, întrerupătoare, prize Înlocuire calorifere

Înlocuire uşi

Dotare cu videoproiectoare

Parchet melaminat

2 Cabinete 11 151.80 mp Mobilier, tablă, calculator, imprimantă, laptop-uri, CD-player, material didactic Înlocuire tâmplărie – geamuri, reparaţii, văruit, igienizare, spălare perdele, covoare, înlocuire neoane, întrerupătoare, prize Înlocuire calorifere

Înlocuire uşi

Dotare – material didactic

Dotare cu videoproiectoare

Parchet melaminat

3 Laboratoare 3 205.98 mp Mobilier, tablă magnetică, laptop, material didactic, calculatoare, planşe, videoproiectoare Înlocuire tâmplărie – geamuri, reparaţii, văruit, igienizare, spălare perdele, covoare, înlocuire neoane, întrerupătoare, prize, material didactice, planşe Înlocuire calorifere

Înlocuire uşi

Dotare – material didactic

 

4 Teren de sport 2 1100 mp Panou baschet, tribună, 4 porţi de fotbal/handbal Vopsire porţi, consolidare porţi, întreţinere spaţiu verde Bituminare

Refacere tribune

5 Sală de sport 1 51 mp Saltele, capră, ladă, aparatură pentru fitness, spaliere Înlocuire tâmplărie – geamuri, reparaţii, văruit, igienizare, spălare perdele, înlocuire neoane, întrerupătoare, prize, montat protecţii neoane, achiziţionare mingi, echipament sportiv Parchet melaminat

Echipament sportiv

6 Sală de lectură 1 16.75 mp Mobilier, staţie de amplificare, retroproiector Înlocuire tâmplărie – geamuri, reparaţii, văruit, igienizare, spălare perdele, covoare, înlocuire neoane, întrerupătoare, prize,

 

Înlocuire calorifere

Înlocuire uşi

Dotare cu videoproiectoare

Parchet melaminat

7 Cabinet informatică 1 51 mp 15 calculatoare, mobilier, tablă magnetică, material didactic,videoproiector Înlocuire tâmplărie – geamuri, reparaţii, văruit, igienizare, spălare perdele, covoare, înlocuire neoane, întrerupătoare, prize, Înlocuire calorifere

Înlocuire uşi

Dotare – material didactic

Parchet melaminat

 

 

 1. SPAŢII AUXILIARE

 

Nr.

Crt.

Tipul de

spaţiu

Nr.

spaţii

suprafaţa dotări Lucrări de consolidare şi igienizare observaţii
1 bibliotecă 1 33.50 mp Calculator, mobilier, rafturi Înlocuire tâmplărie – geamuri, reparaţii, văruit, igienizare, spălare perdele, covoare, înlocuire neoane, întrerupătoare, prize, Înlocuire rafturi

Completarea fondului de carte

Înlocuire calorifere

Înlocuire uşi

2 Cancelarie 1 51 mp Mobilier, calculator, flipchart, panouri de afişaj, cuier, dulapuri, mochetă, ecran videoproiector, imprimantă, casete -portofolii Înlocuire tâmplărie – geamuri, reparaţii, văruit, igienizare, spălare perdele, covoare, înlocuire neoane, întrerupătoare, prize, Înlocuire calorifere

Înlocuire uşi

Parchet melaminat

3 Spaţii sanitare 19 108.57 Chiuvete

Dozator săpun

Înlocuire tâmplărie – geamuri, reparaţii, văruit, igienizare, spălare perdele, covoare, înlocuire neoane, întrerupătoare, prize, Înlocuire calorifere

Înlocuire uşi

Instalaţii sanitare

Gresie, faianţă

4 Cabinet medical 1 16.14 mp Mobilier, medicamente, cântar, pat, tensiometru, instrumentar, consumabile medicale, gresie, faianţă, chiuvetă Înlocuire tâmplărie – geamuri, reparaţii, văruit, igienizare, spălare perdele, înlocuire neoane, întrerupătoare, prize, Medicamente,

Aparatură medicală

Mobilier nou

Înlocuire calorifere

Înlocuire uşi

 

5 Sală de mese 1 51 mp Mobilier, linoleum, veselă, tacâmuri, maşină de spălat vase, maşină de spălat lenjerie, chiuvetă Înlocuire tâmplărie – geamuri, reparaţii, văruit, igienizare, spălare perdele, înlocuire neoane, întrerupătoare, prize, Gresie, faianţă

Înlocuire calorifere

Înlocuire uşi

 

6 Atelier mecanic 1 15.12 mp Mobilier, truse de scule Înlocuire tâmplărie – geamuri, reparaţii, văruit, igienizare, înlocuire neoane, întrerupătoare, prize, Gresie, faianţă rafturi noi

Înlocuire calorifere

Înlocuire uşi

7 magazii 4 72 mp Spaţii de depozitare, cameră pentru corn, lapte, fructe Înlocuire tâmplărie – geamuri, reparaţii, văruit, igienizare, înlocuire neoane, întrerupătoare, prize, Gresie, faianţă

Înlocuire calorifere

Înlocuire uşi

 

 

 1. SPAŢII ADMINISTRATIVE

 

Nr.

Crt.

Tipul de spaţiu Nr.

spaţii

suprafaţa dotări Lucrări de consolidare şi igienizare

 

observaţii
1 Secretariat 1 16.14 mp Calculator, imprimantă, telefon, mobilier, fişet, Înlocuire tâmplărie – geamuri, reparaţii, văruit, igienizare, spălare perdele, covoare, înlocuire neoane, întrerupătoare, prize, Înlocuire calorifere

Parchet melaminat

2 Contabilitate 1 7.56 mp Calculator, imprimantă, telefon, mobilier Înlocuire tâmplărie – geamuri, reparaţii, văruit, igienizare, spălare perdele, covoare, înlocuire neoane, întrerupătoare, prize, Înlocuire calorifere

Parchet melaminat

3 Cabinet director 1 34.45 mp Calculator, laptop, imprimantă, telefon, mobilier, sistem supraveghere video, frigider, xerox Înlocuire tâmplărie – geamuri, reparaţii, văruit, igienizare, spălare perdele, covoare, înlocuire neoane, întrerupătoare, prize, Înlocuire calorifere

Parchet melaminat

Birouri

Corpuri bibliotecă

4 Administraţie 1 15.18 mp Calculator, imprimantă, mobilier, xerox Înlocuire tâmplărie – geamuri, reparaţii, văruit, igienizare, spălare perdele, covoare, înlocuire neoane, întrerupătoare, prize, Înlocuire calorifere

Înlocuire uşi

Parchet melaminat

5 arhivă 1 7.56 mp rafturi reparaţii, văruit, igienizare, spălare covoare, înlocuire neoane, întrerupătoare, prize, Parchet melaminat

Rafturi noi

 

 

DOMENIUL de dezvoltare ACTIVITATE EDUCATIVĂ

 

– Idealul educaţional al şcolii româneşti vizează dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative. Învăţământul urmăreşte realizarea idealului educaţional derivat din tradiţiile umaniste, din valorile democraţiei, din aspiraţiile societăţii româneşti şi contribuie la păstrarea identităţii naţionale.

– În anul şcolar 2015/2016 s-au desfăşurat aproximativ, un număr de 199 activităţi educative la nivel de şcoală, judeţean, naţional şi internaţional, la care au participat un număr impresionant de elevi (fiecare elev a participat la cel puțin o activitate), părinţi, 38 cadre didactice   apreciaţi cu   diplome şi premii

– Starea de disciplină şi comportamentul elevilor s-a ameliorat prin aplicarea planului de măsuri, numărul de elevi cu note scăzute la purtare s-a diminuat.

– Elevii au participat la concursurile şi olimpiadele şcolare în număr de foarte mare şi au obţinut un număr  732 diplome și 101 medalii

– Reactualizarea şi completarea documentelor de organizare şi proiectare a activităţii comisiei metodice a diriginţilor/învăţătorilor/educatoarelor, materiale de analiză, diagnoză şi evaluare

– Elaborarea planificărilor calendaristice la dirigenţie s-a făcut conform metodologiei în vigoare

– S-a realizat o bază de date privind starea disciplinară a elevilor, absenteism, abandon, delincvenţa juvenilă

– Monitorizarea activităţilor de consiliere şi orientare şcolară

– Număr de serbări/spectacole organizate: 51/26 clase – 196.15%;

-Număr spectacole teatru/film/circ/muzicale: 14/26 clase – 53.85%;

-Număr de vizite/excursii/drumeţii: 14/26 clase – 53.85%;

-Număr expoziţii: 44/26 clase – 169.23%

-Număr activităţi de combatere a violenţei – 22/26 clase – 84.62%

-Număr activităţi de comportare în caz de calamităţi – 3/26 clase – 11.53%

-Număr activităţi de combatere a traficului de persoane – 8/26 clase – 30.77%

-Număr activităţi cu biblioteca – 15/26 clase – 57.69%

-Număr activităţi de educaţie pentru sănătate – 9/26 clase – 34.62%

 -Număr activităţi SNAC – 13/26 clase – 50.00%

-Număr de activităţi ecologice – 8/26 clase – 30.77%

-Număr activităţi OSP – 18/26 clase – 69.23%

-Număr activități – educație rutieră – 6/26 clase – 23.08%

 

 

MANAGEMENTUL EDUCAŢIEI NONFORMALE

 

 

Nr.

crt.

Titlul activităţii tematică participanţi parteneri coordonatori fotografii
1

 

 

 

 

 

 

Ziua mondială a educației 1. Aș vrea să fiu și eu învățător sau profesor – dezbatere Toți elevii

Toate cadrele didactice

Părinți Ionescu O.

Zaharia O.

2. Dascălul prin ochi de copil – portretul dascălului preferat – expoziție
3.Felicitare pentru dascălul meu
4.Școala de ieri și de azi: modele de dascăli care au schimbat destine
5.Consiliul Profesoral: Profesor sau dascăl? – prelegeri

 

6.Consiliul de Administrație: Rolul cadrului didactic în formarea și promovarea imaginii școlii în comunitate – referat  

 

 

2 Lansarea și editarea lunară a Ziarului de știri al Școlii Promovarea imaginii școlii în comunitate Toți elevii

Toate cadrele didactice

Roncea A.

Ionescu O.

Zaharia O.

3 Zilele Școlii 1.Știință și invenție – ora cercetătorilor – prezentare de către elevi a unor experimente Toți elevii

Toate cadrele didactice

Părinți

bunici

Ionescu O.

Zaharia O.

2.Ce vreau să mă fac când voi fi mare – ora carierei – prezentarea de către elevi a profesiei pe care doresc să o aleagă
3.Orașul meu e cel mai frumos – ora creativității – realizarea cu diferite tehnici, care surprind locuri, clădiri deosebite ale orașului
4.Gustos și sănătos în bucatele bunicii – ora bunicuțelor – prepararea de dulceață din fructe de sezon
5.Orășelul verde – ora de ecologie – din materiale reciclabile – realizarea de machete a unui oraș ecologic
6. Școala noastră în sărbătoare – moment artistic
4 Săptămâna legumelor și fructelor donte Campanie de sprijinire a copiilor aflați în dificultate 287 elevi

23 cadre didactice

252 beneficiari

ISJ Ionescu O.

Zaharia O.

Jemna C.

Dima E.

5 Un dar, un zâmbet, o bucurie! Campanie de sprijinire a copiilor proveniți din medii sociale defavorizate 174 voluntari

168 beneficiari

ISJ

Părinți

Ionescu O.

Zaharia O.

Jemna C.

Dima E.

6 Ziua Limbilor europene Dezbatere, scenetă, concurs, expoziție Toți elevii British Council

Centrul Cultural Francez

ISJ

Lazanu B.

Durdureanu I.

Ungureanu A.

7 Ziua Culturii Române și personalitatea poetului Mihai Eminescu Dezbatere, activități literar-artistice, postere, concursuri, expoziții Toți elevii

Toți înv.

Toți dirig

Biblioteca jud. Ghe. Asachi Munteanu D.

Zaharia O.

8 24 Ianuarie – Unirea Principatelor române Dezbatere, postere, activități literar-artistice, ateliere, expoziții Toți elevii

Toți înv.

Toți dirig

Grigoraș T.
9 Creștinismul la români Activitate județeană interdisciplinară 60 elevi

5 cadre did.

Biserica Izvorul Tămăduirii Ciobotariu E.

 

 

Cluburi de activităţi extraşcolare:

 

 1. Club de științe – interdisciplinar – prof. înv. primar Apetroi E.
 2. Minţi deschise – Şah – Ştefanache C.
 3. Ansamblu sportiv – handbal – fete – prof. Jemna C.
 4. Ansamblu sportiv – fotbal – băieţi – prof. Jemna C.
 5. Club de dramă în limba engleză – prof. Lazanu B.

 

 

 

 Reviste şcolare:

 

 1. Revista Fantezia fizicii – fizică – prof. Ionescu O.
 2. Ghid informativ pentru părinţi şi elevi – prof. Ionescu O., inst. Dobândă
 3. Revista on-line ECO-40 înv. primar Ciubotaru M.
 4. Revista – online Winter Holidays Magazine – prof. înv. primar Ciubotaru
 5. Revista – online Traditions and customs in my country – prof. înv. primar Ciubotaru M.
 6. Și sfinții au fost copii – prof. înv. primar Apetroi E.
 7. Revista on-line Easten in the World – prof. înv. primar Ciubotaru M.
 8. Jurnalul absolventului – prof. Grigoraș T.
 9. Foaia de știri – lunar – prof. Roncea A.

 

 MANAGEMENTUL PERFORMANŢEI

 

Statistică – Concursuri şcolare:

 

Tip concurs Nr. Procentaj
Judeţene 46 43.40%
Interjudeţene/zonale 12 11.32%
Naţionale 37 34.91%
internaţionale 11 10.38%
total 106

 

Nivel Nr. procentaj
premiul
I 274 32.81%
II 197 23.59%
III 104 12.46%
M 173 20.72%
Premiu de EXCELENȚĂ 23 2.75%
SPECIAL 7 0.84%
MEDALII AUR 24 2.87%
MEDALII ARGINT 24 2.87%
MEDALII BRONZ 9 1.10%
TOTAL 835

 

Notă: 16 elevi au fost premiați la concursurile organizate de liceele de elită

Analiza calităţii învăţământului, prin intermediul unor date statistice sau prin evidenţierea unor activităţi didactice, ne îndreptăţeşte să afirmăm că în anul şcolar 2015 – 2016,  Şcoala Gimnazială Alecu Russo a oferit partenerilor săi: elevi, părinţi, comunitate, un model educaţional. Bazat pe reconceptualizarea curriculum-ului, în acord cu realitatea socială şi economică, acest model are drept obiectiv conceptul de educaţie permanentă.

         Adevărată organizaţie, «Şcoală europeană», şcoala a valorificat tot ce este viabil din experienţa cadrelor didactice, alături de o politică educaţională bazată pe flexibilitate şi adaptabilitate. Acest model educaţional se bazează pe o “tehnologie” a finalităţilor şi selectării conţinuturilor în funcţie de obiectivul fundamental al educabilului, accesul la o educaţie bazată pe autoformare şi autodezvoltare.

       Obiectivitatea acestei analize, asumarea pe baza acesteia, a aspectelor ce implică ameliorarea calităţii, denotă existenţa unei strategii manageriale, bazată pe consecvenţă în urmărirea scopurilor, dezvoltare profesională şi implicare din partea cadrelor didactice, dezvoltare instituţională şi inovare în managementul conducătorului unităţii, dezvoltarea parteneriatelor şi responsabilitatea publică a tuturor.

        În concluzie, aceste aspecte demonstrează existenţa unei strategii a concurenţei bazată pe coordonare şi colaborare. Manager, cadre didactice, elevi, părinţi sau instituţii partenere descoperă la Şcoala Gimnazială Alecu Russo o şcoală modernă.

 

 

 

 

Director

Prof. Ofelia Ionescu

ARGUMENT

 

MOTTO:

“Educaţia este îmblânzirea unei flăcări, nu umplerea unui vas.” Socrate

Reforma şi modernizarea sistemului educaţional, la toate nivelurile: capacitatea instituţională, ofertă educaţională, structură şi factori de decizie îşi definesc cadrul instituţional prin crearea în fiecare unitate de învăţământ a unei abordări complexe, menite să modernizeze procesul educaţional prin intermediul Managementului instituţional şi a comisiei de Asigurare a Calităţii.

Şcoala Gimnazială “Alecu Russo” este o instituţie din învăţământul preuniversitar, modernă în ceea ce priveşte viziunea managerială, dar fără să rupă legătura cu tradiţia inaugurată încă de la înfiinţare în anul 1986, şcoala noastră devine Şcoala Europeană în 2009. Această recunoaştere a valorii se datorează muncii de zi cu zi a fiecărui cadru didactic.

Procesul de predare-învăţare-evaluare s-a desfăşurat respectând principiile fundamentale şi normele de conduită promovate de legislaţia în vigoare: competenţă profesională, obiectivitate, responsabilitate, crearea unei atmosfere de lucru ce încurejează comunicarea loială şi dialogul eficient între profesori, elevi şi părinţi.

În anul şcolar 2015 – 2016, capacitatea Şcolii Gimnaziale “Alecu Russo” s-a aflat sub semnul schimbării şi dezvoltării: printr-un management instituţional şi administrativ modern, competitivitate, adaptabilitate la nou, la schimbare, formare şi dezvoltare continuă a cadrelor didactice concretizată în rezultate foarte bune în plan profesional sau la olimpiade şi concursuri şcolare.

Baza materială modernizată an de an, a oferit tuturor, cadre didactice sau elevi, condiţii pentru eficientizarea procesului didactic, educaţional.

Atragerea de fonduri şi o bună gestionare a acestora şi-a făcut simţită prezenţă ori de câte ori a fost nevoie să fie depăşite sincopele apărute.

Misiunea noastră a fost: să oferim elevilor o pregătire solidă, de calitate, care să le permită să devină cetăţeni democratici şi europeni; să dezvoltăm în parteneriat cu comunitatea, un mediu în care fiecare să beneficieze de şansa dezvoltării sale la cel mai bun nivel posibil, ca persoană şi personalitate. Dorim ca şcoala să devină un centru comunitar bazat pe dorinţă pozitivă, muncă în echipă şi respect reciproc.

Parteneri educaţionali ai şcolii: elevi, părinţi, comunitate, instituţii publice, ONG-uri, au beneficiat prin implicare şi competenţele profesionale ale cadrelor didactice, personalului didactic-auxiliar şi administrativ, de certitudini: educaţie, decenţă, siguranţă, deschidere spre nou.

Oferta educaţională a fost atractivă, proiectarea şi planificarea procesului de învăţământ, activităţile şcolare şi extraşcolare, climatul motivaţional, sistemul de recompense şi încurajarea respectului de sine au asigurat şcolii o populaţie şcolară cu medii de admitere mari, puternic motivate spre obţinerea performanţei. Aici, elevii şi profesoriii îşi găsesc vocaţia şi se pregătesc pentru provocările lumii de mâine.

 

 

 • În anul şcolar 2015-2016, personalul Şcolii Gimnaziale “Alecu Russo” Iaşi este constituit astfel:

 

Personal

didactic

Personal didactic auxiliar Personal

nedidactic

Posturi

didactice

Total posturi

pe unitate

 

38

 

4

 

10

 

32.88

 

46.88

 

 • Încadrarea cu personal didactic pentru anul şcolar 2015-2016:

 

– Număr norme acoperite cu personal didactic titular: 31 cadre didactice – 82%

– Ponderea personalului didactic care şi-a menţinut continuitatea: 79% –  30 cadre didactice

– Nr. cadre didactice calificate: 38 – 100%

 

Personal didactic Din care Titular cu norma de bază în unitate Titular cu norma de bază în alte unităţi Suplinitori cu norma de bază în unitate Suplinitori cu norma de bază în alte unităţi
 

38

 

 

 

25

 

5

 

5

 

3

 

 

– Statistica personalului de predare cu grade didactice: 36 cadre didactice – procentaj: 94.74%

 

Grad didactic Nr. cadre didactice procentaj
Doctorat 2 5.26%
masterat 31 81.58%
I 28 73.68%
II 5 13.16%
Definitivat 3 7.89%
debutant 2 5.26%

 

 

 

 • există cadre didactice cu atribuţii la nivel de judeţean/naţional

– Cadre didactice – mentor – 3 7.89%: prof. Grigoraş T., prof. Ionescu O., prof. Popa C.,

– Cadre didactice metodist – 5 – 13.16%: prof. înv. primar Dima E., prof. Grigoraş T., prof. Ciobotariu E., prof. Popa C., prof. Ionescu O.,

– Cadre didactice responsabil de cerc – 2 – 5.26%: prof. Grigoraş T. – istorie, prof. Ciobotariu E. – religie

– membri ai consiliilor consultative ale inspectorilor de specialitate: – 4 – 10.53% – prof. înv. primar Dima E., prof. Grigoraş T., prof. Ciobotariu E., prof. Popa C.;

– formatori – 2 – 5.26% – prof. Ionescu Ofelia, prof. înv. primar Ciubotaru Maria

 

 

Populaţia şcolară

 

-Numărul total de elevi înscrişi la începutul anului şcolar – 616, numărul de elevi rămaşi la finalul anului școlar – 604 (media nr. de elevi pe clasă 616/26 – 24 elevi/clasă)

 

Analiza demografică a populaţiei şcolare

 

 

clasa 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Grupa mică 19 54 20 20
Grupa mijlocie 50 20 68 20
Grupa mare 51 48 21 53
P 40 80 66 83
I 77 37 78 63
II 64 75 42 79
III 34 62 76 42
IV 57 40 64 74
V 47 36 39 61
VI 42 40 35 41
VII 39 42 41 35
VIII 28 36 39 45
TOTAL ELEVI 548 570 589 616

 

 

-Populaţia şcolară a cunoscut o creştere între 2012-2013, 2013-2014 şi 2014-2015, 2015-2016 tendinţa de creştere fiind prognozată şi pentru următorii ani şcolari.

 

 

– Număr elevi promovaţi cu medii/calificative:

 

Medie/

calificativ

Nr. elevi procentaj Diferențe
2013/

2014

2014/

2015

2015/

2016

2013/

2014

2014/

2015

2015/

2016

5-5.99/S 22 20 9 3.77% 3.44% 2.19% -11(-1.25%)
6-6.99/S 29 32 33 4.97% 5.48% 8.03% +1(+2.55%)
7-7.99/B 54 66 72 9.25% 11.36% 17.52% +6(+6.16%)
8-8.99/B 108 104 112 18.49% 17.90% 27.25% +8(+9.35%)
9-10./FB 123 161 185 21.06% 27.71% 45.01% +24(+17.30%)
total 336 383 411       +28
Procentaj de promovabilitate 91.30% 94.34% 94.48% +0.14%

 

 

REZULTATE ŞCOLARE – PROMOVABILITATE EVALUAREA NAŢIONALĂ

 

Rezultatele la Evaluarea Naţională:

 

An școlar Procent

promovabilitate

pe școală

Procent

promovabilitate

pe județ

Procent

promovabilitate

național

2012/2013 88.46% 62.12% 66.10%
2013/2014 85.71% 73.29% 72.65%
2014/2015 95% 86% 79.30%
2015/2016 88.89% 80.84% 75.10%

 

 

REZULTATE EVALUARE NAŢIONALĂ – 2016

 

Nr. note

de

2013/2014 2014/2015 2015/2016 Diferențe
Lb. rom Mat. Lb. rom Mat. Lb. rom Mat. Lb. rom Mat.
10 0 1 1 2 0 1 -1 -1
9 2 1 7 4 5 0 -2 -5
8 8 7 4 0 12 5 +8 +5
total 10 9 12 6 17 6 +5 0

 

 

ADMITERE

 

 

-nr. total absolvenți – 39 elevi

– la evaluarea naţională au participat – 27 de elevi – 69.23%

– nr. elevi admişi la licee şi colegii vocaţionale – 1 – 3.70%

– nr. elevi admişi la licee şi colegii teoretice – 16 – 59.26%

– nr. elevi admişi la licee şi colegii tehnologice – 10 – 37.04%

-nr. elevi admişi la şcoli profesionale – 12 – 30.77%

 

 

BAZA MATERIALĂ – PREMISA ESENŢIALĂ ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ

A ELEVILOR ŞI ACTIVITATEA DIDACTICĂ

 

 1. SPAŢII ŞCOLARE

 

Nr.

Crt.

Tipul de spaţiu Nr.

spaţii

suprafaţa dotări Lucrări de consolidare şi igienizare observaţii
1 Săli de clasă 21 1071 mp Mobilier, tablă magnetică, dulapuri, panouri de afişaj, trusă medicală Înlocuire tâmplărie – geamuri, reparaţii, văruit, igienizare, spălare perdele, covoare, înlocuire neoane, întrerupătoare, prize Înlocuire calorifere

Înlocuire uşi

Dotare cu videoproiectoare

Parchet melaminat

2 Cabinete 11 151.80 mp Mobilier, tablă, calculator, imprimantă, laptop-uri, CD-player, material didactic Înlocuire tâmplărie – geamuri, reparaţii, văruit, igienizare, spălare perdele, covoare, înlocuire neoane, întrerupătoare, prize Înlocuire calorifere

Înlocuire uşi

Dotare – material didactic

Dotare cu videoproiectoare

Parchet melaminat

3 Laboratoare 3 205.98 mp Mobilier, tablă magnetică, laptop, material didactic, calculatoare, planşe, videoproiectoare Înlocuire tâmplărie – geamuri, reparaţii, văruit, igienizare, spălare perdele, covoare, înlocuire neoane, întrerupătoare, prize, material didactice, planşe Înlocuire calorifere

Înlocuire uşi

Dotare – material didactic

 

4 Teren de sport 2 1100 mp Panou baschet, tribună, 4 porţi de fotbal/handbal Vopsire porţi, consolidare porţi, întreţinere spaţiu verde Bituminare

Refacere tribune

5 Sală de sport 1 51 mp Saltele, capră, ladă, aparatură pentru fitness, spaliere Înlocuire tâmplărie – geamuri, reparaţii, văruit, igienizare, spălare perdele, înlocuire neoane, întrerupătoare, prize, montat protecţii neoane, achiziţionare mingi, echipament sportiv Parchet melaminat

Echipament sportiv

6 Sală de lectură 1 16.75 mp Mobilier, staţie de amplificare, retroproiector Înlocuire tâmplărie – geamuri, reparaţii, văruit, igienizare, spălare perdele, covoare, înlocuire neoane, întrerupătoare, prize,

 

Înlocuire calorifere

Înlocuire uşi

Dotare cu videoproiectoare

Parchet melaminat

7 Cabinet informatică 1 51 mp 15 calculatoare, mobilier, tablă magnetică, material didactic,videoproiector Înlocuire tâmplărie – geamuri, reparaţii, văruit, igienizare, spălare perdele, covoare, înlocuire neoane, întrerupătoare, prize, Înlocuire calorifere

Înlocuire uşi

Dotare – material didactic

Parchet melaminat

 

 

 1. SPAŢII AUXILIARE

 

Nr.

Crt.

Tipul de

spaţiu

Nr.

spaţii

suprafaţa dotări Lucrări de consolidare şi igienizare observaţii
1 bibliotecă 1 33.50 mp Calculator, mobilier, rafturi Înlocuire tâmplărie – geamuri, reparaţii, văruit, igienizare, spălare perdele, covoare, înlocuire neoane, întrerupătoare, prize, Înlocuire rafturi

Completarea fondului de carte

Înlocuire calorifere

Înlocuire uşi

2 Cancelarie 1 51 mp Mobilier, calculator, flipchart, panouri de afişaj, cuier, dulapuri, mochetă, ecran videoproiector, imprimantă, casete -portofolii Înlocuire tâmplărie – geamuri, reparaţii, văruit, igienizare, spălare perdele, covoare, înlocuire neoane, întrerupătoare, prize, Înlocuire calorifere

Înlocuire uşi

Parchet melaminat

3 Spaţii sanitare 19 108.57 Chiuvete

Dozator săpun

Înlocuire tâmplărie – geamuri, reparaţii, văruit, igienizare, spălare perdele, covoare, înlocuire neoane, întrerupătoare, prize, Înlocuire calorifere

Înlocuire uşi

Instalaţii sanitare

Gresie, faianţă

4 Cabinet medical 1 16.14 mp Mobilier, medicamente, cântar, pat, tensiometru, instrumentar, consumabile medicale, gresie, faianţă, chiuvetă Înlocuire tâmplărie – geamuri, reparaţii, văruit, igienizare, spălare perdele, înlocuire neoane, întrerupătoare, prize, Medicamente,

Aparatură medicală

Mobilier nou

Înlocuire calorifere

Înlocuire uşi

 

5 Sală de mese 1 51 mp Mobilier, linoleum, veselă, tacâmuri, maşină de spălat vase, maşină de spălat lenjerie, chiuvetă Înlocuire tâmplărie – geamuri, reparaţii, văruit, igienizare, spălare perdele, înlocuire neoane, întrerupătoare, prize, Gresie, faianţă

Înlocuire calorifere

Înlocuire uşi

 

6 Atelier mecanic 1 15.12 mp Mobilier, truse de scule Înlocuire tâmplărie – geamuri, reparaţii, văruit, igienizare, înlocuire neoane, întrerupătoare, prize, Gresie, faianţă rafturi noi

Înlocuire calorifere

Înlocuire uşi

7 magazii 4 72 mp Spaţii de depozitare, cameră pentru corn, lapte, fructe Înlocuire tâmplărie – geamuri, reparaţii, văruit, igienizare, înlocuire neoane, întrerupătoare, prize, Gresie, faianţă

Înlocuire calorifere

Înlocuire uşi

 

 

 1. SPAŢII ADMINISTRATIVE

 

Nr.

Crt.

Tipul de spaţiu Nr.

spaţii

suprafaţa dotări Lucrări de consolidare şi igienizare

 

observaţii
1 Secretariat 1 16.14 mp Calculator, imprimantă, telefon, mobilier, fişet, Înlocuire tâmplărie – geamuri, reparaţii, văruit, igienizare, spălare perdele, covoare, înlocuire neoane, întrerupătoare, prize, Înlocuire calorifere

Parchet melaminat

2 Contabilitate 1 7.56 mp Calculator, imprimantă, telefon, mobilier Înlocuire tâmplărie – geamuri, reparaţii, văruit, igienizare, spălare perdele, covoare, înlocuire neoane, întrerupătoare, prize, Înlocuire calorifere

Parchet melaminat

3 Cabinet director 1 34.45 mp Calculator, laptop, imprimantă, telefon, mobilier, sistem supraveghere video, frigider, xerox Înlocuire tâmplărie – geamuri, reparaţii, văruit, igienizare, spălare perdele, covoare, înlocuire neoane, întrerupătoare, prize, Înlocuire calorifere

Parchet melaminat

Birouri

Corpuri bibliotecă

4 Administraţie 1 15.18 mp Calculator, imprimantă, mobilier, xerox Înlocuire tâmplărie – geamuri, reparaţii, văruit, igienizare, spălare perdele, covoare, înlocuire neoane, întrerupătoare, prize, Înlocuire calorifere

Înlocuire uşi

Parchet melaminat

5 arhivă 1 7.56 mp rafturi reparaţii, văruit, igienizare, spălare covoare, înlocuire neoane, întrerupătoare, prize, Parchet melaminat

Rafturi noi

 

 

DOMENIUL de dezvoltare ACTIVITATE EDUCATIVĂ

 

– Idealul educaţional al şcolii româneşti vizează dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative. Învăţământul urmăreşte realizarea idealului educaţional derivat din tradiţiile umaniste, din valorile democraţiei, din aspiraţiile societăţii româneşti şi contribuie la păstrarea identităţii naţionale.

– În anul şcolar 2015/2016 s-au desfăşurat aproximativ, un număr de 199 activităţi educative la nivel de şcoală, judeţean, naţional şi internaţional, la care au participat un număr impresionant de elevi (fiecare elev a participat la cel puțin o activitate), părinţi, 38 cadre didactice   apreciaţi cu   diplome şi premii

– Starea de disciplină şi comportamentul elevilor s-a ameliorat prin aplicarea planului de măsuri, numărul de elevi cu note scăzute la purtare s-a diminuat.

– Elevii au participat la concursurile şi olimpiadele şcolare în număr de foarte mare şi au obţinut un număr  732 diplome și 101 medalii

– Reactualizarea şi completarea documentelor de organizare şi proiectare a activităţii comisiei metodice a diriginţilor/învăţătorilor/educatoarelor, materiale de analiză, diagnoză şi evaluare

– Elaborarea planificărilor calendaristice la dirigenţie s-a făcut conform metodologiei în vigoare

– S-a realizat o bază de date privind starea disciplinară a elevilor, absenteism, abandon, delincvenţa juvenilă

– Monitorizarea activităţilor de consiliere şi orientare şcolară

– Număr de serbări/spectacole organizate: 51/26 clase – 196.15%;

-Număr spectacole teatru/film/circ/muzicale: 14/26 clase – 53.85%;

-Număr de vizite/excursii/drumeţii: 14/26 clase – 53.85%;

-Număr expoziţii: 44/26 clase – 169.23%

-Număr activităţi de combatere a violenţei – 22/26 clase – 84.62%

-Număr activităţi de comportare în caz de calamităţi – 3/26 clase – 11.53%

-Număr activităţi de combatere a traficului de persoane – 8/26 clase – 30.77%

-Număr activităţi cu biblioteca – 15/26 clase – 57.69%

-Număr activităţi de educaţie pentru sănătate – 9/26 clase – 34.62%

 -Număr activităţi SNAC – 13/26 clase – 50.00%

-Număr de activităţi ecologice – 8/26 clase – 30.77%

-Număr activităţi OSP – 18/26 clase – 69.23%

-Număr activități – educație rutieră – 6/26 clase – 23.08%

 

 

MANAGEMENTUL EDUCAŢIEI NONFORMALE

 

 

Nr.

crt.

Titlul activităţii tematică participanţi parteneri coordonatori fotografii
1

 

 

 

 

 

 

Ziua mondială a educației 1. Aș vrea să fiu și eu învățător sau profesor – dezbatere Toți elevii

Toate cadrele didactice

Părinți Ionescu O.

Zaharia O.

2. Dascălul prin ochi de copil – portretul dascălului preferat – expoziție
3.Felicitare pentru dascălul meu
4.Școala de ieri și de azi: modele de dascăli care au schimbat destine
5.Consiliul Profesoral: Profesor sau dascăl? – prelegeri

 

6.Consiliul de Administrație: Rolul cadrului didactic în formarea și promovarea imaginii școlii în comunitate – referat  

 

 

2 Lansarea și editarea lunară a Ziarului de știri al Școlii Promovarea imaginii școlii în comunitate Toți elevii

Toate cadrele didactice

Roncea A.

Ionescu O.

Zaharia O.

3 Zilele Școlii 1.Știință și invenție – ora cercetătorilor – prezentare de către elevi a unor experimente Toți elevii

Toate cadrele didactice

Părinți

bunici

Ionescu O.

Zaharia O.

2.Ce vreau să mă fac când voi fi mare – ora carierei – prezentarea de către elevi a profesiei pe care doresc să o aleagă
3.Orașul meu e cel mai frumos – ora creativității – realizarea cu diferite tehnici, care surprind locuri, clădiri deosebite ale orașului
4.Gustos și sănătos în bucatele bunicii – ora bunicuțelor – prepararea de dulceață din fructe de sezon
5.Orășelul verde – ora de ecologie – din materiale reciclabile – realizarea de machete a unui oraș ecologic
6. Școala noastră în sărbătoare – moment artistic
4 Săptămâna legumelor și fructelor donte Campanie de sprijinire a copiilor aflați în dificultate 287 elevi

23 cadre didactice

252 beneficiari

ISJ Ionescu O.

Zaharia O.

Jemna C.

Dima E.

5 Un dar, un zâmbet, o bucurie! Campanie de sprijinire a copiilor proveniți din medii sociale defavorizate 174 voluntari

168 beneficiari

ISJ

Părinți

Ionescu O.

Zaharia O.

Jemna C.

Dima E.

6 Ziua Limbilor europene Dezbatere, scenetă, concurs, expoziție Toți elevii British Council

Centrul Cultural Francez

ISJ

Lazanu B.

Durdureanu I.

Ungureanu A.

7 Ziua Culturii Române și personalitatea poetului Mihai Eminescu Dezbatere, activități literar-artistice, postere, concursuri, expoziții Toți elevii

Toți înv.

Toți dirig

Biblioteca jud. Ghe. Asachi Munteanu D.

Zaharia O.

8 24 Ianuarie – Unirea Principatelor române Dezbatere, postere, activități literar-artistice, ateliere, expoziții Toți elevii

Toți înv.

Toți dirig

Grigoraș T.
9 Creștinismul la români Activitate județeană interdisciplinară 60 elevi

5 cadre did.

Biserica Izvorul Tămăduirii Ciobotariu E.

 

 

Cluburi de activităţi extraşcolare:

 

 1. Club de științe – interdisciplinar – prof. înv. primar Apetroi E.
 2. Minţi deschise – Şah – Ştefanache C.
 3. Ansamblu sportiv – handbal – fete – prof. Jemna C.
 4. Ansamblu sportiv – fotbal – băieţi – prof. Jemna C.
 5. Club de dramă în limba engleză – prof. Lazanu B.

 

 

 

 Reviste şcolare:

 

 1. Revista Fantezia fizicii – fizică – prof. Ionescu O.
 2. Ghid informativ pentru părinţi şi elevi – prof. Ionescu O., inst. Dobândă
 3. Revista on-line ECO-40 înv. primar Ciubotaru M.
 4. Revista – online Winter Holidays Magazine – prof. înv. primar Ciubotaru
 5. Revista – online Traditions and customs in my country – prof. înv. primar Ciubotaru M.
 6. Și sfinții au fost copii – prof. înv. primar Apetroi E.
 7. Revista on-line Easten in the World – prof. înv. primar Ciubotaru M.
 8. Jurnalul absolventului – prof. Grigoraș T.
 9. Foaia de știri – lunar – prof. Roncea A.

 

MANAGEMENTUL PERFORMANŢEI

 

Statistică – Concursuri şcolare:

 

Tip concurs Nr. Procentaj
Judeţene 46 43.40%
Interjudeţene/zonale 12 11.32%
Naţionale 37 34.91%
internaţionale 11 10.38%
total 106

 

Nivel Nr. procentaj
premiul
I 274 32.81%
II 197 23.59%
III 104 12.46%
M 173 20.72%
Premiu de EXCELENȚĂ 23 2.75%
SPECIAL 7 0.84%
MEDALII AUR 24 2.87%
MEDALII ARGINT 24 2.87%
MEDALII BRONZ 9 1.10%
TOTAL 835

 

Notă: 16 elevi au fost premiați la concursurile organizate de liceele de elită

Analiza calităţii învăţământului, prin intermediul unor date statistice sau prin evidenţierea unor activităţi didactice, ne îndreptăţeşte să afirmăm că în anul şcolar 2015 – 2016,  Şcoala Gimnazială Alecu Russo a oferit partenerilor săi: elevi, părinţi, comunitate, un model educaţional. Bazat pe reconceptualizarea curriculum-ului, în acord cu realitatea socială şi economică, acest model are drept obiectiv conceptul de educaţie permanentă.

         Adevărată organizaţie, «Şcoală europeană», şcoala a valorificat tot ce este viabil din experienţa cadrelor didactice, alături de o politică educaţională bazată pe flexibilitate şi adaptabilitate. Acest model educaţional se bazează pe o “tehnologie” a finalităţilor şi selectării conţinuturilor în funcţie de obiectivul fundamental al educabilului, accesul la o educaţie bazată pe autoformare şi autodezvoltare.

       Obiectivitatea acestei analize, asumarea pe baza acesteia, a aspectelor ce implică ameliorarea calităţii, denotă existenţa unei strategii manageriale, bazată pe consecvenţă în urmărirea scopurilor, dezvoltare profesională şi implicare din partea cadrelor didactice, dezvoltare instituţională şi inovare în managementul conducătorului unităţii, dezvoltarea parteneriatelor şi responsabilitatea publică a tuturor.

        În concluzie, aceste aspecte demonstrează existenţa unei strategii a concurenţei bazată pe coordonare şi colaborare. Manager, cadre didactice, elevi, părinţi sau instituţii partenere descoperă la Şcoala Gimnazială Alecu Russo o şcoală modernă.

 

 

 

 

Director

Prof. Ofelia Ionescu